Wycieczka do Istebnej

Oferta przewodnicka:

Całodniowa wycieczka ze mną może zawierać następujące elementy (do wyboru):

• zwiedzanie muzeum regionalnego Chaty Kawuloka,

• Izby Pamięci Marii Gwarek - Muzeum Koronki,

• muzeum regionalnego na Grapie,

• Chaty na Szańcach Tadeusza Ruckiego,

• warsztatu malarza i grafika Jana Wałacha (malarstwo, rzeźba, drzeworyty),

• Izby  pamięci Kamieniarz – Kubaszczyk,

• warsztatu Beaty Legierskiej (prezentacja koronki koniakowskiej),

• pracowni i galerii rodziny Konarzewskich (malarstwo i rzeźba),

• galerii "w drewutni" w pobliskiej Jaworzynce (malarstwo, rękodzieło artystyczne),

• góralskiej izby Jakuba Gazurka (malarstwo, rzeźba),

• galerii ''Pod Aniołem'',

• galerii ''W Drewutni'' Krystyny Heblińskiej,

• Izby Pamięci Jerzego Kukuczki,

• muzeum artysty Jana Żyrka,

• Przełęczy Kubalonka,

• Zwiedzanie obiektów przyrodniczych: zwiedzanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej (flora i fauna Beskidów), Muzeum Świerka Istebniańskiego (bank genów świerka istebniańskiego,  hodowla wolierowa głuszca), Trzycatek – Jaworzynka,

• Zwiedzanie obiektów sakralnych: zwiedzanie lub zarezerwowanie mszy świętej (dla grup pielgrzymkowych) w kościele p.w. Dobrego Pasterza, p.w. św. Józefa na Mlaskawce, p.w. Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce, p.w. Podwyższenia Krzyża w Istebnej – Kubalonce, p.w. św. Bartłomieja w Koniakowie, p.w. św. Piotra i Pawła w Jaworzynce, p.w. Matki Bożej Frydeckiej na Trzycatku.

• Możemy również wejść na jeden z punktów widokowych takich jak: Ochodzita 895 m n.p.m., Koczy Zamek 846 m n.p.m., Wawrzaczów Groń 668 m n.p.m., Złoty Groń 710 m n.p.m., Trójstyk 603 m n.p.m., Tyniok 892 m n.p.m.

Dodatkowo Karpacki Gazda poleca spacer szlakami turystycznymi:

Istebna

• PKS Istebna Las - Istebna Zaolzie - Koniaków Centrum (kolor żółty, czas - 1h  15min), • PKS Istebna Las - Grzędula - Przełęcz Szarcula - Kubalonka - Wisła   Głębce (kolor żółty, czas - 3h),

• PKS Istebna Tartak - Prądowiec - Wilcze - Młoda Góra – Kiczory (kolor zielony, czas - 3h),

• PKS Istebna Tartak - Zaolzie - Łączyna - Pietraszonka -  Przysłop (kolor zielony, czas - 3h),

• Istebna Jasnowice - Młoda Góra - Kiczory - Stożek Wielki (kolor żółty, czas - 3h 30min),

• Istebna Kubalonka - Beskid – Kiczory (kolor czerwony, czas - 2h),

• Istebna Kubalonka - Przełęcz Szarcula - Stecówka – Przysłop (kolor czerwony, czas - 2h 45min)

Jaworzynka

• PKS Jaworzynka Trzycatek - Zapasieki – Wyrchczadeczka (kolor zielony, czas - 2h 30min),

• Przejście Graniczne Jaworzynka Hrćawa - Jaworzynka Trzycatek -  Jasnowice (kolor żółty, czas - 1h 45min),

• Jaworzynka Głębokie - Przejście Graniczne Jaworzynka Ćierne (kolor czarny, czas - 15min)

Koniaków

• Koczy Zamek - Rupienka - Sołowy Wierch – Zwardoń (kolor niebieski, czas - 2h),

• Koczy Zamek - Przełęcz Koniakowska – Przysłop (kolor niebieski, czas 2h),

• Rupienka - Koniaków Centrum - Istebna Zaolzie - PKS Istebna Las (kolor żółty, czas - 1h 30min).

Karpacki Gazda poleca wycieczkę ciekawymi trasami spacerowymi

• Beskidzka Ścieżka Planetarna Kubalonka - Olecki - Wilcze - Prądowiec - Jasnowice – Jaworzynka (kolor żółty, długość ścieżki - 12 km, czas - 3h 20min),

• Szlak im. Jerzego Kukuczki Istebna Centrum - Wilcze - Olecki – Kubalonka (kolor niebieski, czas - 2h 30min),

• Ścieżka dydaktyczno – przyrodnicza PKS Istebna Nadleśnictwo – Prądowiec (kolor niebieski, czas - 30min)

Karpacki Gazda zaprasza na znakowane trasy Nordic Walking:

• Góralska trasa (15,2 km)wiodąca przez obszary gmin Istebna i Bukovec,

• Bukovecka trasa (11,5 km) wiodąca wyłącznie przez obszar gminy Bukovec,

• Istebniańska trasa (9,7 km) wiodąca przez obszar gminy Istebna.

SPECYFIKACJA ZWIEDZANYCH OBIEKTÓW:

ISTEBNA

Istebna to miejscowość turystyczna położona w Beskidzie Śląskim w pobliżu granicy z Republiką Czeską i Słowacką na zboczach Złotego Gronia na wysokości 590–620 m n.p.m. Krajobraz miejscowości to głównie tereny górzyste z zalesieniami. Przez miejscowość przepływa rzeka Olza. Wraz z Jaworzynką i Koniakowem tworzy tzw. Beskidzką Trójwieś. Obecnie jedynie niewielka część ludności utrzymuje się z rolnictwa. Większość żyje z pracy w usługach, obsłudze ruchu turystycznego lub z pracy w sąsiednich miastach: Wiśle, Ustroniu lub Skoczowie. Część mieszkańców nadal pracuje w kopalniach węgla kamiennego w rejonie Jastrzębia-Zdroju. Wieś jest ważnym ośrodkiem sportowym, szczególnie dzięki rozbudowanym trasom biegowym na przełęczy Kubalonka oraz kompleksowi narciarskiemu Zagroń Istebna, często odwiedzanemu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.

W Istebnej tworzyli dwaj znani profesjonalni malarze i rzeźbiarze Jan Wałach i Ludwik Konarzewski. Ich pracownie udostępnione zwiedzającym można oglądać w Istebnej Andziołowce. Polichromie tych dwóch artystów zdobią kościół p. w. Dobrego Pasterza z 1794 roku w Istebnej. Swoją formą, kolorytem i rysunkiem tworzą niepowtarzalną scenerię i wystrój kościoła. Architektura sakralna prezentuje nam w tym regionie całe swoje bogactwo. Od kościołów Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa – przez cuda drewnianej architektury jak kościółek na Kubalonce z 1770 roku, czy bardziej współczesny kościółek na Stecówce i liczne przydrożne kapliczki. Ze Stecówki wiedzie szlak na Baranią Górę, gdzie ze szczytu możemy obejrzeć przepiękną panoramę Beskidów, a w rezerwacie obejrzeć pozostałości prastarego lasu, jaki porastał dawniej Beskidy. Górale zawsze żyli w zgodzie z przyrodą. Według praw przyrody układali swoje życie. Zawsze też byli samowystarczalni. Wytwarzali sami wszystko, co im było potrzebne do życia. Muzyka, taniec i śpiew towarzyszyły im zawsze. Sami też tworzyli swoje instrumenty: gajdy, trąbity, fujarki czy okaryny.

W tym zakątku Beskidów wciąż żywe jest kultywowanie tradycji regionalnych, obrzędów i popularyzacji beskidzkiego folkloru, z którym  możemy spotkać się w każdej porze roku. Kultura, folklor, regionalizm Obojętnie, czy będzie to wiosna i Dni Istebnej, czy lato i przepięknie zorganizowane dożynki czy dni Kultury Beskidzkiej. A może zimą trafimy na barwny, tradycyjny korowód "Mikołajów" wędrujący od chaty do chaty tak jak bywało to dawno, dawno temu.  Przyjeżdżającym tutaj turystom będzie towarzyszyła muzyka, taniec i śpiew. Grają tutaj znane góralskie kapele: "Wałasi", "Jestelinka", "Zwyrtni ", "Halny Wiater" mając na swym koncie wiele sukcesów w kraju i za granicą. Istebna leży na granicy Europejskiego działu wód. Potoki Czadeczka i Krężelka należą do zlewiska Morza Czarnego. Rzeka Olza należy już do zlewni Morza Bałtyckiego. Rodowód Istebnej sięga kilku wieków wstecz.

Osadnictwo w tym rejonie zapoczątkował napływ pasterskich plemion wołoskich posuwających się od wschodu łukiem Karpat ze swoimi stadami w poszukiwaniu zasobnych pastwisk. Właśnie ci pasterze byli protoplastami dzisiejszych rdzennych mieszkańców tej ziemi. Razem ze swoimi stadami przynieśli swoją kulturę, obyczaje, strój muzykę i taniec. Tu przy starej ceście solnej, czyli drodze, którą przed wiekami podążały transport soli z Wieliczki do Wiednia osadnicy znaleźli sprzyjające warunki. Powstawały nowe przysiółki, osady, wsie. Pierwsze pisane wzmianki o Istebnej znajdują się w Urbarzu z 1622 r. Potem coraz częściej natrafiamy na Istebną, głównie w dokumentach prowadzonych przez duchownych. W udostępnionym nam dokumencie przechowywanym w dokumentacji kościelnej kościoła p.w. Dobrego Pasterza w Istebnej znajdujemy zapisy zrobione przez ks. jezuitę Leopolda Tempesa działającego na tych terenach w XVII wieku. Spisy ludności, inwentarza, wykazy są nieocenioną skarbnicą wiedzy o tym. co się działo wtedy na tych terenach.

Cała gospodarka, zarówno rolna, jaki i leśna związana była z gospodarką pasterską. Wylesienie znacznych obszarów zagrażało jednak egzystencji lasów. Minęły lata, minęły wieki, ale tutaj czas  płynie inaczej. Tradycja i kultura tego regionu wciąż jest żywa. Zda się opierać na cywilizacji i mocno trzymać korzeniami tej ziemi, która dała jej byt i rozwój. A opiera się dlatego, że wciąż są ludzie, dla których tradycja i przywiązanie do ojcowskiej ziemi i ojcowskiego domu są silniejsze ponad wszystko. Zróbmy teraz ten krok z utartej drogi. Wejdźmy do stojącej przy drodze kurnej chaty. Być tutaj i nie zobaczyć słynnych Koniakowskich koronek to niewybaczalny błąd. Tu tradycje przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Izba rzeźby i koronki ludowej rodziny Kamieniarzów czy Muzeum koronki rodziny Gwarków w Koniakowie to wspaniałe prezentacje perfekcji, sztuki, piękna i koronkarskiego kunsztu. Tutaj już tylko szerokość drogi dzieli nas od chaty na Szańcach, innymi słowy od Galerii sztuki nieprofesjonalnej Tadeusza Ruckiego. W pobliskiej Jaworzynce zaprasza nas Muzeum Regionalne na Grapie.

Istebna miała zawsze szczęście do duchownych, którzy byli rozmiłowani w jej pięknie. Byli to ks. jezuita Leopold Tempes, ks. Paweł Skupień, ks. A. Munster, ks. Franciszek Moroń czy ks. prałat Emanuel Grim. Oni kształtowali ducha narodowego, uczyli czytać i pisać, budowali pierwsze szkoły, kościoły, zakładali zręby naszej narodowości. Ks. Emanuel Grim pisał: "Gdy spojrzę na Twój obraz kochana Istebno to jakbym miał przed sobą książkę modlitewną, którą sam Bóg roztworzył, oparł na gór szczyty, każąc nam sercem wyczuć czas Swój w niej ukryty”. Tutaj tworzyło swoje utwory wielu znanych pisarzy, poetów, prozaików, malarzy, rzeźbiarzy – ludzi, których nie sposób tutaj wymienić.

PARAFIALNY KOŚCIÓŁ KATOLICKI PW. DOBREGO PASTERZA

Kościół znajduje się w centrum wsi. Powstał w latach 1792-1794 na miejscu wcześniejszej drewnianej kaplicy. Po rozbudowie w latach 1928-1929 kościół przybiera obecny kształt architektoniczny. Wewnątrz, w nawie głównej powstają wówczas polichromie autorstwa dwóch istebniańskich artystów: Ludwika Konarzewskiego i Jana Wałacha. Na szczególną uwagę zasługują freski we wnętrzu kościoła przedstawiające Piekło i Niebo (L. Konarzewski) czy choćby spowiedź górali (Jan Wałach) oraz młodopolskie elementy wyposażenia: ambona w kształcie łodzi i chrzcielnica w kształcie muszli (L. Konarzewski). Po prawej stronie ołtarza głównego – kaplica z bardzo oryginalnym wystrojem, powstałym w 1953 roku: realistycznym malowidłem przedstawiającym procesję górali pędzla Ludwika Konarzewskiego juniora, jego również autorstwa – obrazem ołtarzowym, ukazującym Chrystusa na Krzyżu w rozmowie z Dobrym Łotrem oraz z wystrojem ceramicznym jego siostry – Marii Konarzewskiej.

KOŚCIÓŁ PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Parafialny kościół katolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – poniżej przełęczy Kubalonka. Jest to kościół drewniany, powstały w końcu XVIII w. w miejscowości Przyszowice w gminie Gierałtowice na Górnym Śląsku. W 1957 został przeniesiony do Istebnej. Wewnątrz – barokowy ołtarz i starsza od kościoła ambona z końca XVII w.

KOŚCIÓŁ MATKI BOSKIEJ FATIMSKIEJ NA STECÓWCE

Kościół Matki Boskiej Fatimskiej na Stecówce – Wzniesiony w 1958, jest przykładem współczesnego ludowego budownictwa sakralnego.

KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI

Kościół ewangelicko-augsburski – Wzniesiony w 1930 roku według projektu znanego wówczas śląskiego architekta, Tadeusza Michejdy, poświęcony przez biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce ks. Juliusza Bursche. Po zniszczeniach wojennych kościół wyremontowano, a w nowym ołtarzu głównym umieszczono obraz Zbawiciela, autorstwa Czesława Kuryatty z Wisły.

KOŚCIÓŁ KATOLICKI PW. ŚWIĘTEGO JÓZEFA NA MLASKAWCE

Kościół katolicki pw. Świętego Józefa na Mlaskawce – pierwotnie znajdował się na Trzycatku w Jaworzynce, skąd przeniesiono go na obecne miejsce w latach 90. XX w. Kościół został zbudowany w 1948 i nawiązuje on do lokalnych tradycji budowlanych.

KURNA CHAŁUPA KAWULOKÓW

Chata Jana Kawuloka zbudowana została w 1863 roku. Prezentuje oryginalne wyposażenie chaty górali istebniańskich. W Chacie można zobaczyć stary piec bez komina oraz unikalny zbiór pasterskich instrumentów muzycznych, m. in. gajd, trombit czy rogów pasterskich. Jest obiektem architektury drewnianej. Kurna chałupa Kawuloków (w lokalnej gwarze: kurlawo chałpa) – Jest to najbardziej popularna izba regionalna na Śląsku Cieszyńskim, znajdująca się w chałupie góralskiej z XIX w. Chałupa była równocześnie warsztatem Jana Kawuloka (1899-1976) znakomitego gawędziarza, twórcy instrumentów ludowych. Na uwagę zasługuje stary piec bez komina oraz zbiór instrumentów muzycznych. Obiekt znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego.

MUZEUM PRYWATNE JANA WAŁACHA – NA ANDZIOŁÓWCE

Muzeum prywatne Jana Wałacha – na Andziołówce. Interesująca galeria malarza, który prezentuje w niej swe obrazy, grafiki, rysunki, rzeźby oraz drzeworyty. Warto wstąpić i zapoznać się z lokalnym artystą i jego twórczością. Jego dzieła zdobią miejscowy kościół Dobrego Pasterza. Jan Wałach żył w latach 1884- 1979.Był wybitnym malarzem wykształconym w Krakowie i Paryżu. W czasie nauki zdobywa srebrny medal za wybitne osiągnięcia w dziedzinie malarstwa. W 1913 został powołany do wojska austriackiego. Służbę odbył na stanowisku malarza i medaliera pułkowego. Rysował mapy, malował portrety żołnierzy i obrazy z pola walki (Bitwa pod Gorlicami, 1915). Po wojnie został odznaczony złotym krzyżem za waleczność. W obrazach malowanych już po wojnie często podejmował tematy patriotyczne związane odrodzeniem Śląska Cieszyńskiego. Następnie osiadł w rodzinnej Istebnej na Andziołówce. Tematy swe uwiecznił na płótnach w malarstwie olejnym, akwareli, drzeworycie, rysunkach i rzeźbach, przedstawia w nich rozległy pejzaż Beskidu, chaty drewniane, wnętrza chat, prace górali, zabawy, obrzędowość, są one realistycznym dokumentem już historyczno- etnograficznym. Malował także kompozycje religijne, projektował witraże  oraz zajmował się rzeźbą.

MUZEUM PRYWATNE I GALERIA RODZINY KONARZEWSKICH

Muzeum prywatne i galeria rodziny Konarzewskich – na Andziołówce-Buczniku. Kolekcja obrazów i prac reprezentujących inne dziedziny plastyki, tworzonych przez zmarłych i żyjących członków rodziny artystów, w pobliżu zachowała się również rodzinna kaplica wotywna Konarzewskich pw. NMP Królowej Korony Polskiej z 1922. Pracownia i galeria Konarzewskich jest prywatnym muzeum biograficznym, poświęconym artystycznej działalności członków rodziny Konarzewskich. Galeria zawiera twórczość czterech pokoleń rodziny artystów Konarzewskich od lat mieszkających na Buczniku. Wspaniała twórczość i pamiątki rodzinne połączone z niezwykłymi opowieściami Pani Iwony czynią pobyt niezapomnianym. Istnieje możliwość zamówienia obrazów lub portretów w wykonaniu Pani Iwony Konarzewskiej.

IZBA PAMIĘCI JERZEGO KUKUCZKI NA WILCZEM POD MŁODĄ GÓRĄ

Urodził się i mieszkał w Katowicach, ale przez wiele lat przyjeżdżał na wakacje do domu dziadków w Istebnej. Jerzy Kukuczka, słynny polski himalaista, zdobył tzw. koronę Himalajów - wszystkie 14 szczytów wznoszących się ponad 8000 m n.p.m. Dokonał tego jako drugi człowiek na świecie. W 1989 r. zginął w Himalajach podczas próby przejścia południowej ściany Lhotse. Po śmierci męża Celina Kukuczka zgromadziła medale, trofea, dyplomy, puchary i sprzęt wspinaczkowy. Izba urządzona w rodzinnym domu Jerzego Kukuczki jest obecnie atrakcją turystyczną Istebnej.

MUZEUM REGIONALNE "NA GRAPIE”

Muzeum Regionalne "Na Grapie" stworzył nieżyjący już Jerzy Rucki, tu urodzony i wychowany. W czasie II wojny światowej los zaprowadził go do Szwajcarii, gdzie zamieszkał i aktywnie uczestniczył w działaniach polskiej emigracji. Kontynuuje projekt jego bratanek Stanisław wraz z rodziną. Na teren muzeum przeniesiono drewnianą kurlawą chałupę z 1920 r. W jej izbie znajduje się wyjątkowy kurny piec osadzony na odwróconych świerkowych korzeniach. Nad nim suszono zioła. Robiono z nich napary i nalewki stosowane na wszelkie dolegliwości, ściśle według receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Na zapiecku nieraz ktoś z domowników uciął sobie drzemkę. Warto zwrócić uwagę na stół z kamiennym blatem i kredens zwany uolmaryją, w którym stoją pięknie ustawione talerze, miski i garnuszki. Nieodzownym elementem izby góralskiej był święty kąt. W sieni, która dzieliła dom na dwie części, miejsce znalazły narzędzia rolnicze i niezbędne na tych terenach zimową porą narty, czyli skize oraz tyniny służące do chodzenia po śniegu. W drugiej izbie przygotowano ekspozycję przybliżającą powszechne niegdyś ludowe rzemiosło ? tkactwo. Uzupełniono ją o góralskie instrumenty muzyczne. Równie interesujący zbiór eksponatów mieści się w stodole z lat 30. XX wieku. Zgromadzono w niej różnego rodzaju maszyny i sprzęt rolniczy. Znajdziemy tam brony, pługi i bardziej zaawansowane technicznie wialnie, sieczkarnie czy magiel, a także charakterystyczny element pejzażu polskiej wsi ? wóz drabiniasty. W muzeum organizowane są czasowe wystawy twórczości nieprofesjonalnej, wystawy prezentujące zwyczaje i obrzędy związane z cyklem dorocznym, warsztaty edukacyjne, podczas których prezentowane są tradycyjne rzemiosła i czynności, takie jak szycie kierpców i strojów góralskich czy przędzenie wełny. Odbywają się tu spotkania miłośników tradycji, wieczory autorskie, prelekcje i pokazy. Na Grapie można też obejrzeć kolekcję strojów ludowych, ciekawym jej uzupełnieniem są stroje noszone przez małe dzieci i ludzi starych. Przy muzeum działa zespół regionalny "Zgrapianie" oraz zespół dziecięcy "Mali Zgrapianie".

MUZEUM KORONKI - IZBA PAMIĘCI MARII GWAREK

Muzeum powstało w 1962 roku, a zobaczyć w nim można wiele ciekawych koronek i “uheklowanych” arcydzieł, znanych na całym świecie. Muzeum Koronki powstało w 1962 po śmierci Marii Gwarek, której pamięci poświęcona jest ta placówka. Można w nim zobaczyć wiele interesujących eksponatów, tzn.: czepce, obszycia chust, kryzy, kołnierzyki, wstawki do bielizny pościelowej, firanki, „ząbki” czyli serwetki na półki, z których każda ma inny wzór i kształt, motywowany elementami przyrody i tradycji. Jedną z bardziej oryginalnych ekspozycji stanowi niedokończona serwetka dla królowej Anglii Elżbiety II. Miejsce warte odwiedzenia celem poznania długiej historii koronczarstwa w Koniakowie. Sami będziecie mogli podpatrzyć oraz poznać tajniki sztuki koronczarskiej i to od samych mistrzyń tego rękodzieła. Z Karpackim Gazdą nauczcie się podstaw heklowania koronek oraz zamówicie sobie poszczególne wzory oraz wyroby koronczarskie.

CHATA NA SZAŃCACH TADEUSZA RUCKIEGO

Galeria Sztuki Regionalnej Tadeusza Ruckiego - "Chata na Szańcach" została założona w 1990 roku z funduszów własnych twórcy. Prezentuje szeroki przekrój twórców Trójwsi Beskidzkiej w zakresie rzeźby, malarstwa, grafiki, malarstwa na szkle, stolarstwa artystycznego oraz koronek koniakowskich. Znajduje się tutaj także stoisko pracowni ceramicznej prowadzonej przez córkę twórcy - Justynę Łodzińską. O popularności Galerii świadczy fakt, iż w ciągu trzech lat odwiedziło ją ponad 2 mln osób i cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród zwiedzających z całego świata. Ta osobliwa Galeria będąca świadectwem potrzeby dostarczania ludziom wrażeń artystycznych, ale tych osadzonych w danym regionie i nie tworzonych przez twórców profesjonalnych, jest pewnym zaczynem na drodze do pobudzenia tego regionu w zakresie działań mających na celu przyciągnięcie tu rzeszy turystów, pragnących nie tylko aktywnego, ale i duchowego wypoczynku w tym rejonie Beskidu Śląskiego.

GÓRALSKA IZBA JAKUBA GAZURKA

Udając się z Istebnej w stronę Jaworzynki, Trójstyku i drogowego przejścia z Czechami, po drodze po prawej można zwiedzić charakterystyczną Góralską Izbę Jakuba Gazurka (ucznia pracowni Konarzewskich), z malowiadłami na ścianach domu, gdzie zobaczymy piękne obrazy oraz inne dzieła ludowego artysty. Jakub Gazurek rzeźbi w drewnie, maluje na pilśni, płótnie i na szkle, nieobca jest mu grafika. Obrazy cechuje niezwykłość kompozycji i precyzja. Artysta porusza motywy codziennego życia górali beskidzkich: żniw, prac w polu, wspólnego muzykowania, uroczystości rodzinnych i religijnych. Jest to artysta wyjątkowy, nie tworzy dla pieniędzy. Wychowany w kręgu tradycji, kultury pozostaje jej wiernie oddany.

GALERIA " W DREWUTNI"

Galeria usytuowana w dolinie rzeki Krężelka w Jaworzynce – z dala od miejskiego zgiełku. powstała 2002 roku. Galerię upiększają prace artystyczne, między innymi pastele i akwarele z motywami kwiatowymi, obrazy wykonane w oleju i akrylu z motywami kwiatowymi i beskidzkimi pejzażami, anioły i inne figurki z masy solnej oraz artystyczne postacie – skrzaty wykonane z butelkowych korków i skrawków jutowego materiału, butelki przyozdobione wzornictwem roślinnym oraz widokami wiejskich chat w kolorach starego złota. Galerii przyznano certyfikat „Beskidzki Produkt na 5” przyznany przez władze pięciu beskidzkich gmin w 2007 roku.

WARSZTAT BEATY LEGIERSKIEJ

Beata Legierska urodziła się w Koniakowie, gdzie od 6 roku życia wykonuje koronkę na szydełku, czyli hekluje. Posiada zbiór koronek - od najstarszych do współczesnych wzorów. Opracowała wzornik, w którym zestawione są obok siebie najstarsze motywy, z ich nazwami gwarowymi. Naprawia i reperuje stare czepce wykonane z najcieńszych nici. Źródłem jej inspiracji jest przyroda oraz archaiczne wzory.

IZBA PAMIĘCI KAMIENIARZ - KUBASZCZYK

Izba twórcza rzeźby i koronki Heleny i Mieczysława Kamieniarzów, założona w 1984 roku w domu prywatnym. Można obejrzeć tu dzieła wykonane na szydełku, ale także liczne rzeźby i maski regionalne. Izba posiada interesującą ekspozycję. Pani Helena Kamieniarz należy do najlepszych współczesnych koronkarek. Jest laureatką wielu prestiżowych konkursów krajowych i zagranicznych.

GALERIA ''POD ANIOŁEM''  

Tutaj można znaleźć coś wyjątkowego dla siebie lub na prezent dla swoich bliskich.

GALERIA "W DREWUTNI" KRYSTYNY HEBLIŃSKIEJ

Galerię w Drewutni powstała w 2002 roku. Jest ona usytuowana w dolinie rzeki Krężelka w Jaworzynce – z dala od miejskiego zgiełku. Znajdują się w niej różne prace artystyczne, między innymi pastele i akwarele z motywami kwiatowymi, obrazy wykonane w oleju i akrylu z motywami kwiatowymi i beskidzkimi pejzażami, anioły i inne figurki z masy solnej. Galerię uzupełniają: artystyczne postacie – skrzaty wykonane z butelkowych korków i skrawków jutowego materiału, butelki przyozdobione wzornictwem roślinnym oraz widokami wiejskich chat w kolorach starego złota. Wykorzystywane w pracach malarskich są także stare deski, między innymi ze świerku istebniańskiego umieszczając na nich motywy kwiatowe i lokalne pejzaże. 2007 roku przyznano galerii certyfikat „ Beskidzki Produkt na 5” przyznany przez władze pięciu beskidzkich gmin.

OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Ośrodek Edukacji Ekologicznej – Jego zadaniem jest działalność edukacyjna. Szczególnym eksponatem w budynku jest Panorama Beskidzka, przedstawiająca miejscową florę i faunę. Ekspozycja informuje również o lokalnym ekotypie świerka pospolitego, zwanym "świerkiem istebniańskim" i jego najsławniejszym okazie, zwanym Świerkiem Andersona.

MUZEUM ŚWIERKA ISTEBNIAŃSKIEGO

Lasy świerkowe tego terenu należą do najlepszych drzewostanów nasiennych w Europie. Wykorzystywane są jako materiał rezonansowy do wyrobu instrumentów lutniczych. Nasiona świerka po odpowiednim przygotowaniu mogą być przechowywane przez całe dziesięciolecia.  Najsłynniejszy z nich to świerk Andersona (od nazwiska szwedzkiego uczonego badającego te drzewostany). Muzeum Świerka Istebniańskiego, Bank Genów Świerka Istebniańskiego, hodowla wolierowa głuszca – lasy świerkowe tego terenu należą do najlepszych drzewostanów nasiennych w Europie, a wykorzystywane są jako materiał rezonansowy do wyrobu instrumentów lutniczych. Nasiona świerka po odpowiednim przygotowaniu mogą być przechowywane przez całe dziesięciolecia.  Najsłynniejszy z nich to świerk Andersona (od nazwiska szwedzkiego uczonego badającego te drzewostany). W Muzeum Świerka Istebniańskiego znajdują się materiały naukowe i historyczne dotyczące świerka rasy „istebniańskiej” oraz eksponaty związane z historią i kulturą Beskidu Śląskiego. Prace badawcze dotyczące poszukiwania szybko rosnącej i odpornej na choroby odmiany świerka sięgają czasów sprzed II wojny światowej. Obecnie świerk istebniański wykorzystywany jest głównie do produkcji instrumentów lutniczych jako materiał rezonansowy, a rosnące na terenie Istebnej i okolic świerki uważane są za najlepsze drzewostany nasienne w Europie. Najsłynniejszy z nich - świerk Andersona (od nazwiska szwedzkiego uczonego badającego te drzewostany) mierzy blisko 60 metrów wysokości. Aby chronić genetyczne wartości świerkowych lasów i zachować je dla potomnych, utworzono Regionalny Bank Genów Świerka, w którym nasiona (po odpowiednim przygotowaniu) mogą być przechowywane przez całe dziesięciolecia. Podczas wizyty w istebniańskim lesie podziwiać można głuszce, wyhodowane w wolierze prowadzonej przez nadleśnictwo Wisła, które od lat walczy o przywrócenie Beskidom ginący gatunek tego pięknego ptaka. Wszyscy chętni (po wcześniejszym umówieniu się) mają niepowtarzalną okazję obserwować żywe głuszce i cietrzewie, a także obejrzeć filmy czy prezentacje multimedialne poświęcone zarówno tym pięknym ptakom, jak i ochronie przyrody. Poza ochroną i rekonstrukcją gatunkową woliera przybliża turystom oraz miłośnikom przyrody zwyczaje i zachowania głuszca oraz promuje walory przyrodnicze Lasów Beskidu Śląskiego.

PRZEŁĘCZ KUBALONKA

Przełęcz Kubalonka – znajdująca się 761 m n.p.m. przełęcz jest bardzo popularna wśród turystów. Jest to przełęcz w Beskidzie Śląskim, pomiędzy szczytami Kubalonki (830 m n.p.m.) oraz nienazwanym wierzchołkiem o wysokości 818 m n.p.m. Oddziela ona pasmo Stożka i Czantorii od Pasma Wiślańskiego, zwanego też Pasmem Baraniej Góry. Przez przełęcz prowadzi droga wojewódzka nr 941 z Wisły do Istebnej. Na samej przełęczy odgałęzia się od niej wąska droga powiatowa, która przez przełęcz Szarculę schodzi koło Zameczku do Wisły Czarnego. Obie drogi wybudowano w latach międzywojennych. Tuż poniżej przełęczy, po lewej stronie szosy do Istebnej, znajduje się zespół budynków Ośrodka Chorób Płuc Dzieci i Młodzieży (wzniesiony w 1937 r. wg projektu Jadwigi Dobrzyńskiej i Zygmunta Łobody jako dziecięce sanatorium przeciwgruźlicze, rozbudowany znacznie w 1961 r.). Nieco poniżej, po przeciwnej stronie szosy, stoi drewniany, zabytkowy kościół pod wezwaniem św. Krzyża z 1779 r., przeniesiony tu w latach 1957-1958 z Przyszowic (powiat gliwicki), gdzie pełnił rolę kościoła przycmentarnego. Kościół jest elementem szlaku architektury drewnianej województwa śląskiego. W okolicy i na samej przełęczy znajdują się restauracje, bary, pensjonaty, w tym znany od lat międzywojennych bar "Beczka". Tuż nad przełęczą, na stokach szczytu Kubalonka, narciarskie trasy biegowe ze strzelnicą do biathlonu (posiadające licencję FIS) i niewielki wyciąg narciarski dla początkujących. W siodle przełęczy węzeł szlaków turystycznych, przebiega tu m.in. Główny Szlak Beskidzki. Swój początek ma tu również Beskidzka Ścieżka Planetarna. Dla amatorów biegania na nartach sąsiednia Kubalonka, na którą wjeżdżamy jadąc serpentynami od strony Wisły oferuje jedne z najładniejszych w Polsce tras biegowych o europejskim standardzie COS. Tu szlifowali swoją formę czołowi biegacze Polski - członkowie kadry narodowej, olimpijczycy. Corocznie na trasach tych rozgrywany jest  Międzynarodowy Bieg  Narciarski o ,,Istebniański Bruclik ‘’. W imprezie tej z roku na rok startuje coraz więcej zawodników – dzieci, kobiet i mężczyzn w różnych kategoriach i na różnych dystansach. To prawdziwy zimowy festyn robiony z rozmachem i fachowością. Rekreacja i wyczyn – nieoficjalne Mistrzostwa Polski w biegach narciarskich z udziałem całej czołówki naszych biegaczy. Kubalonka jest ważnym węzłem ruchu turystycznego. Stąd prowadzą szlaki na Stożek, Stecówkę, Baranią Górę i do Wisły Głębce. Zima, śnieg i mróz zwłaszcza w górach kojarzy się nam zawsze ze Świętami Bożego Narodzenia. Można tu odpocząć i zrelaksować się.

KARPACKI GAZDA POLECA ORGANIZACJĘ KULIGÓW W ISTEBNEJ, KONIAKOWIE I JAWORZYNCE

Z Karpackim Gazdą możesz również przeżyć niesamowite chwile podczas zimowych i letnich kuligów w Istebnej. Trasy kuligowe są bardzo atrakcyjne turystycznie, przebiegają przez piękne miejsca widokowe, są różnej długości w zależności od wymagań turystów. Podczas jazdy saniami można podziwiać występujący na naszym terenie świerk istebniański znany na całym świecie jako najlepszy surowiec rezonansowy do wyrobu instrumentów lutniczych. Trasy usytuowane są w miejscach widokowych, gdzie turysta może podziwiać piękno szumiących potoków z krystalicznie czystą wodą oraz lasy, które są chlubą naszych Beskidów. W miarę potrzeb można zakończyć kulig ogniskiem i występem kapeli góralskiej, która uświetni imprezę muzyką góralską i biesiadną. Dla żądnych wrażeń organizujemy również inscenizowane napady zbójnickie na turystów.

Trasy kuligów są różne w zależności i prowadzą m.in. w regionie Kubalonki i Stecówki, doliną Czadeczki w Jaworzynce przy styku granic polsko-czesko-słowackiej - około 8 km - czas trwania kuligu - około 3 godzin. Możliwy jest także przebieg trasy kuligu do Czech a konkretnie do Hrcavy - około 1 godziny.

W trakcie imprezy podziwiać można piękno gór i lasów istebniańskich rozkoszując się pięknymi widokami i świeżym powietrzem!

Karpacki Gazda podczas kuligów zapewnia:

• dania regionalne,

• kuchnia polowa,

• atrakcyjne ceny,

• muzyka góralska,

• biesiada przy ognisku,

• napady zbójnickie,

• imprezy z pieczeniem świni i barana.

 

Kulig odbywa się przy dźwiękach muzyki kapel góralskich i kufelku grzanego piwa.

Karpacki Gazda gwarantuje wspaniałą atmosferę i niezapomnianą zabawę!

 

Wszystkie usługi i bilety wstępów do zwiedzanych obiektów na zapytanie z indywidualna kalkulacją!

 

Skorzystanie z usługi przewodnickiej i zarezerwowanie odpowiednich atrakcji wymaga wcześniejszej rezerwacji, której można dokonać w Żywieckim Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego pod nr tel./fax 033 475 96 52 lub 609 789 879 lub pisząc maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zapraszamy w Beskidy z Karpackim Gazdą!

 

Zarezerwuj Karpackiego Gazdę
joomla template 1.6