Wycieczka do żywieckiego zamku na lekcje edukacyjne o góralszczyźnie

Wycieczka z Karpackim Gazdą do Muzeum w Żywcu na lekcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży

Oferta przewodnicka:

• przyjazd do Żywca do muzeum w zamku Komorowskich,

• zwiedzenie zamku i parku,

• wzięcie udziału w zajęciach edukacyjnych.


Listecki, listecki Na buckak bieleją

Ka sie dobrzi chłopcy Na zimę podziejom?

 

Góralska oferta edukacyjna w Żywcu:

Karpacki Gazda zaprasza na lekcje edukacyjne w żywieckim zamku oraz oferuje możliwość zamówienia spotkań muzealnych, które wzbogacają wiedzę najmłodszych i uzupełniają program  nauczania uczniów. Organizowane są w plenerze oraz salach wystawowych, zapewniają żywy kontakt ze sztuką i historią. Atrakcją spotkań jest prezentacja eksponatów, które zwykle znajdują się w magazynach muzealnych.

Nasze buki i jawory

Drzewa wielkiej sławy

Pod bukami, jaworami

Zbójnickie są sprawy.

 

OFERTA EDUKACYJNA DLA PRZEDSZKOLAKÓW

TEMATY SPOTKAŃ

1. Moja pierwsza wizyta w muzeum,

2. Historia i legendy miasta Żywca,

3. Poznajemy zabytki naszego miasta,

4. Jak kiedyś ubierano się w mieście Żywcu a jak na wsi?

5. Jak mieszkano na wsi?

6. Jak wyglądały zabawki naszych dziadków?

7. Zwyczaje kolędnicze,

8. Tradycje Świąt Wielkanocnych.

 

Deklarujemy możliwość dostosowania się do Państwa oczekiwań i propozycji tematów spotkań muzealnych związanych z zainteresowaniami dzieci. Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia  telefoniczne do Żywieckiego Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego pod nr tel./fax 033 475 96 52 lub 609 789 879 lub pisząc maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Spotkania muzealne trwają około 30 minut.  

 

OFERTA EDUKACYJNA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

TEMATY SPOTKAŃ

1. Kultura łużycka i puchowska w świetle wykopalisk archeologicznych na Grojcu,

2. Właściciele Żywca i ich rezydencje,

3. Właściciele Żywca – rodzina Komorowskich herbu Korczak,

4. Żywiec w epoce średniowiecza – styl gotycki,

5. Rzemiosło miasta Żywca od XVI do XIX w.,

6. Żywiec w epoce renesansu,

7. Historia fałszywej monety bitej na zamku w Żywcu,

8. Właściciele Żywca – królewska dynastia Wazów, rodzina Wielopolskich herbu Starykoń / Właściciele Żywca i ich rezydencje,

9. Obrona Żywiecczyzny w czasie Potopu Szwedzkiego,

10. Zbójnictwo na Żywiecczyźnie,

11. Andrzej Komoniecki – wójt, burmistrz, kronikarz, autor „Dziejopisu Żywieckiego”,

12. Żywiec w epoce baroku,

13. Żywieccy Habsburgowie,

14. Żywiec międzywojenny na starej fotografii,

15. Bitwa graniczna pod Węgierską Górką we wrześniu 1939 r.,

16. Wysiedlenia na Żywiecczyźnie w latach 1940 – 1941,

17. Zabytki miasta Żywca,

18. Sztuka sakralna Żywiecczyzny,

19. Historia mieszczańskiego stroju żywieckiego,

20. Muzeum Miejskie w Żywcu  - historia, funkcje, zbiory,

21. Biblioteka Muzeum Miejskiego i jej zbiory.

Spotkania trwają 45 – 60 minut (w zależności od tematu oraz potrzeby).

Deklarujemy możliwość dostosowania się do Państwa oczekiwań i propozycji. Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne do Żywieckiego Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego pod nr tel./fax 033 475 96 52 lub 609 789 879 lub pisząc maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Góry nase, góry to nase kómory,

Bukowe listecki nase podusceki

Ty Janicku, ty se zbój,

Spadnie listek, to się bój,

Spadnie listek dębowy,

Bydź na nózkak gotowy.


SPOTKANIA ZWIĄZANE Z DZIEDZICTWEM KULTUROWYM W REGIONIE

TEMATY SPOTKAŃ

1. Mieszkanie chłopskie na przełomie XIX i XX w.,

2. Osadnictwo i pasterstwo,

3. Rzemiosło ludowe: meblarstwo, kowalstwo, garncarstwo, zabawkarstwo,

4. Gwara ludowa,

5. Instrumenty ludowe (zajęcia prowadzone są przez gawędziarza),

6. Zwyczaje kolędnicze na Żywiecczyźnie,

7. Zwyczaje Świąt Wielkanocnych,

8. Rodzina tradycyjna,

9. Stroje regionalne,

10. Zabytki architektury w regionie,

11. Żywiecka sztuka ludowa,

12. Od ziarna do chleba,

13. Wesele żywieckie,

14. Historia zabawkarstwa na Żywiecczyźnie,

15. Zdobnictwo bibułowe.

Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne do Żywieckiego Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego pod nr tel./fax 033 475 96 52 lub 609 789 879 lub pisząc maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Spotkania muzealne trwają 45 – 60 minut.


INNE TEMATY LEKCJI EDUKACYJNYCH

PAPIER RĘCZNIE CZERPANY  

Zajęcia mają na celu szeroko popularyzować dzieje papieru, techniki jego wytwarzania, a także różne sposoby wykorzystania tego materiału. Oprócz praktycznych doświadczeń w produkcji papieru uczestnicy odkryją tajemnice starożytnych i współczesnych metod wytwarzania papieru. Praktyczne warsztaty z czerpania papieru poprzedzone są prezentacją multimedialną dotyczącą historii piśmiennictwa, materiałów jakimi się posługiwano oraz zapoznaniem się z rodzajami pisma od hieroglificznego, przez pismo węzełkowe Inków  aż po średniowieczne manuskrypty.

Zajęcia realizowane są na zasadach pracy własnej uczestników, co ułatwia przyswojenie wielu nowych wiadomości oraz umiejętności, każdy własnoręcznie przygotuje masę papierniczą a potem  będzie miał okazję sprawdzenia swoich sił w produkcji papieru czerpanego.

Atrakcją jest również część praktyczna  pisma- iluminacji  piórem oraz tuszem, gdzie każdy może poczuć się  średniowiecznym kaligrafem. Proponowane przez nas lekcje muzealne mogą stać się doskonałym uzupełnieniem programu nauczania historii, sztuki czy techniki. Taka forma miedzy przedmiotowej edukacji doskonale pobudza wyobraźnię do kreatywnego myślenia, rozwija zdolności manualne i artystyczne.

 

Deklarujemy możliwość dostosowania się do Państwa oczekiwań i propozycji. Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne do Żywieckiego Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego pod nr tel./fax 033 475 96 52 lub 609 789 879 lub pisząc maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Maksymalna liczba uczestników: ok.20 osób niezależnie od wieku

Spotkania trwają ok. 90 minut


NIE ŚWIĘCI GARNKI LEPIĄ – WARSZTATY CERAMICZNE  

Zapraszamy na zajęcia z przetwarzania i obróbki gliny. Uczestnicy zajęć poznają techniki obróbki tego surowca. Rozpoczynając od najstarszych technik wygniatania i wałeczkowej, poprzez obtaczanie i toczenie kończąc na odlewaniu lub wyciskaniu w formach.

Zajęcia mają na celu wprowadzenie w tajniki ginącego już zawodu garncarza, poznanie jego narzędzi oraz materiałów którymi się posługiwał. Dodatkowo uczestnicy mają możliwość zapoznania się z oryginalnymi przedmiotami pochodzącymi z wykopalisk na naszym terenie, które stanowią wzorce wykonywanych w trakcie zajęć naczyń i przedmiotów.

Na zakończenie zajęć uczestnicy otrzymują na własność przedmioty, które wykonali własnoręcznie. Dodatkowo wychodząc naprzeciw indywidualnych potrzeb istnieje możliwość ukierunkowania zajęć np. pod kątem wytwarzania ozdób choinkowych, wytwarzania pamiątek lub przedmiotów codziennego użytku. Uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę, którą człowiek przyswajał sobie przez kilka tysięcy lat.

Deklarujemy możliwość dostosowania się do Państwa oczekiwań i propozycji. Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne do Żywieckiego Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego pod nr tel./fax 033 475 96 52 lub 609 789 879 lub pisząc maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Maksymalna liczba uczestników: 15 osób niezależnie od wieku

Spotkania trwają ok. 120 minut (w zależności od tematu oraz potrzeby).

 

Dodatkowo z Karpackim Gazdą możecie zwiedzić wszystkie działy Muzeum w Żywcu

Dział Historii i Sztuki

Wśród zabytków historycznych do najcenniejszych zaliczają się dokumenty rękopiśmienne dziejów miasta i całej Żywiecczyzny – Chronografia albo Dziejopis Żywiecki autorstwa Andrzeja Komonieckiego – wójta, burmistrza oraz kronikarza miejskiego, żyjącego na przełomie XVII i XVIII wieku. Są również przywileje dla miasta i cechów rzemieślniczych żywieckich nadawane przez kolejnych dziedziców Państwa Żywieckiego oraz królów polskich od XVI do XVIII w. W dziale znajduje się także bogata kolekcja pamiątek cechowych (pieczęcie, obesłania, lady oraz księgi cechowe) oraz malarstwa cechowego żywieckiego z XIX i XX wieku. W zbiorach znajdują się także bardzo cenne przykłady sztuki gotyckiej: drewniana, polichromowana rzeźba Św. Anny Samotrzeciej z ok. 1380 roku oraz obraz temperowy na desce Opłakiwanie z poł. XV wieku. Dział ponadto posiada kolekcje tradycyjnych, mieszczańskich strojów żywieckich oraz zabytkowe meble.  

Dział Etnografii

Zbiory etnograficzne prezentują wybrane dziedziny tradycyjnej kultury materialnej Górali Żywieckich oraz tradycyjną i współczesną sztukę ludową. Zbierane do dnia dzisiejszego eksponaty ilustrują XIX i XX wieczną kulturę regionu, która kształtowała się na bazie osadnictwa rolnego oraz pasterskiego (wołoskiego). W zbiorach znajduje się odświętny strój pary małżeńskiej Górali Żywieckich oraz obrzędowe rekwizyty i stroje kolędników. Ponadto w dziale są instrumenty ludowe, meble, sprzęty gospodarskie, narzędzia rolnicze, pasterskie oraz sztuka ludowa (rzeźba, malarstwo, zabawki, plastyka obrzędowa).  

Dział Przyrody

Zbiory działu prezentują kilkaset okazów fauny i flory beskidzkiej (m. in. niedźwiedź brunatny, żubr, żbik, ryś, sowy uszatki). Niewielki, lecz bardzo cenny jest zbiór paleontologiczny zawierający szczątki zwierząt kopalnych.  

Dział Archeologii

Zbiory prezentują materiał archeologiczny z wykopalisk prowadzonych na Żywiecczyźnie w okresie międzywojennym oraz z wykopalisk własnych prowadzonych w latach 1983-87 na górze Grójec koło Żywca. Ponadto w zbiorach znajduje się materiał z wykopalisk w Starym Zamku w Żywcu (fragmenty ceramiki, kafli, przedmiotów żelaznych oraz kamieniarki).

 

Wszystkie usługi i bilety wstępów do zwiedzanych obiektów na zapytanie z indywidualna kalkulacją!

 

Skorzystanie z usługi przewodnickiej i zarezerwowanie odpowiednich atrakcji wymaga wcześniejszej rezerwacji, której można dokonać w Żywieckim Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego pod nr tel./fax 033 475 96 52 lub 609 789 879 lub pisząc maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zapraszamy w Beskidy z Karpackim Gazdą!

 

Zarezerwuj Karpackiego Gazdę


joomla template 1.6