Wycieczka do Perły Beskidów - Wisły

Oferta przewodnicka:

Całodniowa wycieczka ze mną może zawierać następujące elementy (do wyboru):

• zwiedzanie centrum miasta (aleja gwiazd, Galerii „U niedźwiedzia”, muzeum narciarskiego, muzeum spadochroniarstwa, galerii "Sportowe trofea Adama Małysza", figury Adama Małysza z białej czekolady, kościoła ewangelicko – augsburskiego apostołów św. Piotra i Pawła wybudowanego w 1838 r. – przykład architektury klasycystycznej, starej szkoły (vis a vis kościoła ewangelickiego) wzniesionej w 1824 r., na niej tablica poświęcona kompozytorowi Janowi Sztwiertni, hotelu Piast, pierwszego hotel w Wiśle wybudowanego około 1885 r.),

• ekspozycji etnograficznej Muzeum Beskidzkiego (karczma z 1794 r., obecnie Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Podżorskiego. Muzeum to jest oddziałem Muzeum Śląska Cieszyńskiego),

• enklawy starego budownictwa drewnianego (obok muzeum) – stoją tam: drewniana stara szkoła z 1891 r. (obecnie siedziba organizacji społecznych z terenu Wisły) oraz przeniesiona tu z Jonidła chałupa góralska z początku XX w. Obiekty te znajdują się na szlaku architektury drewnianej woj. śląskiego,

• drewnianych willi z początku XX w. (np. "Zacisze" i "Dąbrówka" przy al. Burschego),

• wieży kościelnej z XVI w. w kościele pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Wiśle Łabajowie, (wieża przeniesiona w 1983 r. z Połomi koło Wodzisławia Śląskiego). Kościół ten znajduje się na szlaku architektury drewnianej woj. śląskiego,

• wiaduktu kolejowego w Wiśle Łabajowie,

• 110-letniego pałacyku myśliwskiego Habsburgów z lat 1897-1898 r. obecnie - po przeniesieniu spod Baraniej Góry do centrum miasta - od 1987 r. siedziba wiślańskiego Koła PTTK (ul. Lipowa),

• Zamku Prezydenta na Zadnim Groniu wybudowanego w 1930 r. według projektu architekta prof. Adolfa Szyszko-Bohusza,

• spacer licznymi ścieżkami spacerowymi,

• przejażdżka dyliżansem z czterkonnym zaprzegiem,

• przejazd beskidzką ciuchcią po centrum miasta,

• zwiedzanie dworku myśliwskiego "Kończakówka",

• wizyta w Parku Rozrywki „Dziki Zachód”,

• skoczni narciarskiej im. Adama Małysza w Wiśle Malince,

• chaty Kocyana,

• zbiornika na jeziorze Czerniańskim (nieopodal hodowla pstrąga potokowego),

• Izby leśnej na Przysłopiu,

• Muzeum turystyki PTTK,

• ponadto możemy dodatkowo wjechać kolejką krzesełkową na Cieńków Niżni  lub zrobić sobie wycieczkę Pętlą Cieńkowską,

• dla bardziej aktywnych Karpacki Gazda poleca extremalnie fajną zabawę w jednym z trzech parków linowych w Wiśle, strzelarkę paintballowi, jazdę na quadach, zorbing, strzelanie z łuku, grę w kręgle lub  tory do jazdy jeepami off Road,

• Karpacki Gazda poleca również wycieczkę górską na wieżę widokową na Baraniej Górze, zwiedzanie muzeum turystyki PTTK, izby leśnej na Przysłopiu oraz Kaskady Rodła wraz z rezerwatem pstrąga,

• wycieczkę Szlakiem Habsburgów,

• zimą Karpacki Gazda proponuje Państwu organizację kuligów z inscenizowanym napadem zbójnickim.

PROPOZYCJE WYCIECZEK Z KARPACKIM GAZDĄ

Karpacki Gazda proponuje Państwu wycieczkę górską na Szczyt Baraniej Góry;

Udamy się do miejsca gdzie bierze początek największa rzeka Polski – Wisła. Powędrujemy od Jeziora Czerniańskiego poprzez Doline Czarnej Wisełki, gdzie „ ...cisza i spokój panuje w niej świątecznie, a cień i półmrok jak w gotyckim tumie; powietrze jest balsamiczne i wonią lasu napojone; życie reprezentuje tu tylko ruchliwy potok ... „ aż  do Muzeum Turystyki Górskiej PTTK na Przysłopiu, gdzie zapoznamy się z dziejami Turystyki Górskiej w Beskidzie Śląskim. Wyjdziemy na szczyt Baraniej Góry, by potem zejść Doliną Białej Wisełki, gdzie blisko 200 letni bór świerkowy wprowadzi nas w klimat zadumy. Kazimierz Sosnkowski tak pisał o Dolinie Białej Wisełki: „Kto odmawia ziemi naszej piękności, niech idzie między innymi w tę dolinkę. Wszystko co tu widzimy, porusza serce i umysł, uczy kochać piękno przyrody i Kraj Ojczysty”. Zwiedzimy też Kaskady Rodła, które są najpiękniejszym zespołem Progów Wodnych w Beskidach Zachodnich. Po pieszej wędrówce proponujemy Państwu Zwiedzanie Zameczku Prezydenta na Zadnim Gorniu jak i przejazd przez Przełęcz Kubalonka, gdzie znajdują się trasy biegowe, które mają homologacje FIS. Zwiedzimy Muzeum Trofeów Adama Małysza. Udamy się na główny plac Wisły im. Bogumiła Hoffa, gdzie zapoznamy się z historią i ciekawymi miejscami miasta (np. Muzeum Beskidzkie, zobaczymy „słodkiego Adama – największą na świecie figurę z białej czekolady przedstawiającą A. Małysza,  przejście Alejami Gwiazd Sportu i wiele innych). Wiele jest ciekawych miejsc, które proponuje Wisła i jej okolice.

Karpacki Gazda zachęca również do spaceru przepiękną ścieżką edukacyjną doliną Białej Wisełki;

Ścieżka przyrodniczo - leśna rozpoczyna się na parkingu przy strażnicy OSP w Czarnem, biegnie doliną Białej Wisełki wzdłuż niebieskiego szlaku, a kończy się na szczycie Baraniej Góry. W tym miejscu łączy się ze ścieżką przyrodniczą rozpoczynającą się na parkingu przy leśniczówce Leśnictwa Czarne, której trasa wiedzie doliną Czarnej Wisełki. Obie stanowią integralną całość, w związku z czym zachowano na nich ciągłość numeracji przystanków, przyjmując jako pierwszy przystanek początkowy ścieżki wzdłuż Czarnej Wisełki. Idąc więc na szczyt Baraniej Góry wzdłuż Białej Wisełki napotykamy malejącą numerację przystanków. Aby rozpocząć naszą wędrówkę musimy dojechać autobusem do końcowego przystanku w Czarnem, stąd w ciągu 5 minut dojdziemy do strażnicy. Żeby dojść na Baranią Górę czeka nas 3-4 godzinny marsz na trasie 7- kilometrowej. Różnica wzniesień wynosi ok. 650 m. Na szczycie rozciągają się przed nami szerokie możliwości wyboru dalszej drogi; powrót do Wisły doliną Czarnej Wisełki, dalsza wędrówka w stronę Szczyrku lub Węgierskiej Górki. Celem, jaki przyświecał nam przy tworzeniu tej ścieżki, było zapoznanie Państwa z pięknem Doliny Białej Wisełki, osobliwościami przyrody oraz budową geologiczną tego terenu. Organizatorzy starali się również pokazać wpływ człowieka, w tym i pracę leśnika, na wygląd i funkcjonowanie biocenoz leśnych. Lasy tutejsze do 1653r. należały do książąt cieszyńskich, swój rodowód wywodzących od Piastów. Później, do zakończenia I wojny światowej, były własnością Habsburgów.

Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1919r. lasy Śląska Cieszyńskiego przeszły na własność Skarbu Państwa Od XVII w. gospodarka w lasach nastawiona była na pozyskanie drewna opałowego i wypalanie węgla drzewnego. Zręby lokalizowano głównie w dolinach. XIX wieczny rozwój przemysłu w okolicznym Zagłębiu Karwińsko-Ostrawskim spowodował ogromny wzrost popytu na drewno, od tego momentu datuje się zastępowanie naturalnej buczyny karpackiej (las bukowo-jodłowo-świerkowy) monokulturą świerka. Gatunek ten charakteryzuje się wysoką produkcją drewna oraz dostarcza doskonałego surowca budowlanego, jednak wprowadzenie tej monokultury jako dominującej spowodowało wystąpienie szeregu niekorzystnych zjawisk, m.in. obniżyło odporność lasów na czynniki zewnętrzne, a także pogorszyło jakość wód górskich potoków. Ważnym składnikiem gospodarki leśnej było i jest łowiectwo. W lasach Śląska Cieszyńskiego polować można było zarówno na zwierzynę grubą (niedźwiedź, jeleń, sarna) jak i na licznie występujące tutaj ptactwo łowne (głuszec, jarząbek). Od 1852 roku zaczęto racjonalną hodowle głuszca, których liczba w 1900 roku wynosiła już ponad 200 sztuk. Na ptaki te polowali możni ówczesnej epoki, m.in. właściciele Śląska Cieszyńskiego: arcyksiążę Ferdynand Habsburg i jego żona Izabela. Na potrzeby tej pary powstał w latach 1897-98 zameczek myśliwski na Przysłopiu. Gościli w nim m.in. cesarz niemiecki i król pruski Wilhelm II wraz z feldmarszałkiem Hindenburgiem, arcyksiążę Karol późniejszy cesarz Austrii wraz z generałem Hotzendorfem. Do 1925 roku zameczek ten pełnił funkcję schroniska turystycznego. W latach 1984-87 został rozebrany i zrekonstruowany obok dworca PKS w Wiśle. Obecnie jest siedzibą PTTK. Administracyjnie lasy na terenie miasta Wisty, jak i gminy Istebna, należą do Nadleśnictwa Wista z siedzibą w Czarnem, tuż pod koroną zapory. Klimat tutejszy, tak jak i na terenie całej Polski jest klimatem umiarkowanym, ciepłym, przejściowym. Według R. Gumińskiego na terenie Śląska Cieszyńskiego można wyróżnić dwie dzielnice klimatyczne: podkarpacką i karpacką. Dzielnicę karpacką stanowi cały Beskid Śląski, a pasmo Baraniej Góry - Skrzycznego charakteryzuje się najsurowszymi warunkami klimatycznymi w obrębie tej strefy.

Pokrywa śnieżna zalega od 110 do 160 dni. Średnia roczna temperatura wynosi na wysokości 430 m. n.p.m. 6,6 °C a na wysokości 750 m. n.p.m. 5 °C. Jest to teren o dużej ilości opadów, bo w granicach 970 - 1700 mm rocznie w partiach szczytowych. Okres wegetacyjny trwa około 180 dni. Z dwóch stron szczytu Baraniej Góry wypływają źródła Białej i Czarnej Wisełki łączące się w wybudowanej w 1972 roku Zaporze w Czarnem. Potok wypływający z Jeziora Czernieńskiego nosi nazwę Wisełka. Dopiero po połączeniu z pierwszym większym, prawym dopływem (Malinką) przyjmuje nazwę Wisła. W Istebnej bierze swój początek Olza; dopływ drugiej wielkiej rzeki Polski - Odry, a także potok Czadeczka, którego wody poprzez Kisuczą, Wag i Dunaj wpływają do Morza Czarnego. W związku z powyższym musimy ten teren uznać za dział wód, geologicznie należący do Karpat Zewnętrznych, zwanych też Niszowymi. Podłoże w dużej mierze tworzą utwory karbonu. Zalegają na nich osadzone lub nasunięte osady młodsze, głównie z górnej kredy i dolnego trzeciorzędu. W dolinie Białej Wisełki natrafiamy na utwory godulskie i istebniańskie. Ponieważ gleba uzależniona jest zawsze od podłoża na którym powstała, w Beskidzie Śląskim utworzyły się gleby brunatne i bielicowe głównie szkieletowe i gruboziarniste należące do gleb początkowego stadium rozwojowego. Podążając na Baranią Górę Doliną Białej Wisełki zwróćmy uwagę na piętra roślinności, różnorodność gatunków oraz ich zmiany w obrębie biocenoz górskich. Regiel dolny sięga tu do ok. 1100 m. n.p.m., wyżej występuje regiel górny.

Trasa na dużym odcinku biegnie wzdłuż potoku Białej Wisełki, który jest rezerwatem pstrąga. Charakteryzując teren należy wspomnieć o miejscowym ekotypie świerka pospolitego, tzw. świerka istebniańskiego. Ekotyp ten ma bardzo dobre cechy genetyczne, jest odporny na wahania warunków klimatycznych i daje dużą produkcję drewna, dochodzącą do 1300 m' z jednego hektara (w wieku 150 lat). Taki drzewostan jest na terenie Istebnej w Leśnictwie Bukowiec i można go oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu w Nadleśnictwie. Całości obrazu biologicznego terenu dopełnia fauna. Nasze lasy zamieszkiwane są przez przedstawicieli takich gatunków jak: lis, wilk, niedźwiedź, a także liczne ptaki z coraz rzadziej występującym głuszcem. Z płazów można tu zobaczyć: kumaka górskiego i nizinnego, ropuchę szarą, żabę zieloną, rzekotkę drzewną, traszki, salamandrę plamistą, a z gadów: jaszczurkę żyworodną, jaszczurkę zwinkę, jaszczurkę zieloną, padalca zwyczajnego, zaskrońca, żmiję zygzakowatą (wszystkie chronione). Z roślin runa występujących na tym terenie ochronie całkowitej podlegają : tojad mocny, tojad sudecki, podrzeń żebrowiec, wawrzynek wilczełyko, naparstnica purpurowa, omieg górski, widłak wroniec, widłak jałowcowaty i goździsty, ciemiężyca zielona, storczyk Fuchsa, a częściowej: kopytnik pospolity, marzanka wonna, goryczka troje5ciowa i krzew kruszyna pospolita.

KARPACKI GAZDA POLECA WYCIECZKĘ SZLAKIEM HABSBURGÓW

Jest to turystyczny szlak kulturowy poświęcony miejscom, w których na terenie miasta przejawiała się do zakończenia pierwszej wojny światowej obecność arcyksiążąt habsburskich. Znajdujące się w tych miejscach zabytki architektury są ostatnimi pamiątkami, przypominającymi o historii Wisły z czasów Komory Cieszyńskiej, kiedy to właściciele ziem arcyksiążęta Albrecht i Fryderyk, w otoczeniu arystokracji austriackiej odwiedzali okolice Baraniej Góry, polując w wiślańskich lasach. Łowieckie zainteresowania Habsburgów przyczyniły się do wytyczenia leśnych ścieżek i budowy zameczków myśliwskich na tym terenie. Oficjalnie szlak został otwarty 14 sierpnia 2010r. Trasa Szlaku Habsburgów liczy ok. 20 km i prowadzi: od Zameczku Myśliwskiego Habsburgów przy ul. Lipowej (wybudowanego w latach 1897-1898) – przez Wisłę Oaza – Wisłę Czarne (wylęgarnia pstrąga z 1877 r., gospoda Rackelhahn, budynek dawnej leśniczówki habsburskiej – obecnie Nadleśnictwo Wisła) – poprzez Zadni Groń (dawny nieistniejący Zameczek Myśliwski arcyksięcia Fryderyka Habsburga, kapliczka z 1909 r. oraz oficyna z 1907 r.) – przez Przełęcz Szarcula – Karolówkę – Przysłop (pierwotna lokalizacja Zameczku Myśliwskiego Habsburgów do 1985 r., leśniczówka z 1863 r. – obecnie izba leśna) – na szczyt Baraniej Góry.

SPECYFIKACJA ZWIEDZANYCH MIEJSC

KOŚCIÓŁ EWANGELICKO – AUGSBURSKI APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

Kościół ewangelicko – augsburski Apostołów Piotra i Pawła w Wiśle wzniesiono w latach 1833 – 1838 według projektu Edwarda Kroebera. Pierwotnie był trójnawową halą o cechach klasycystycznych, bez wieży i dzwonów. Poświęcenia dokonano w 1838 roku. Trójkondygnacyjną wieżę wzniesiono dopiero w latach 1861 – 1863. Wnętrze kościoła jest trójnawowe, z typowym dla kościołów protestanckich układem dwukondygnacyjnych empor w nawach bocznych. Poprzez purystyczny wystrój wnętrza, który utrzymany jest w kolorze białym, uwaga skupia się na następujących elementach: ołtarzu z witrażem i ambonie. W części ołtarzowej dominuje dużych rozmiarów witraż z przedstawieniem apostołów Piotra i Pawła Witraż został wykonany w 1932, o czym świadczy sygnatura na witrażu SGŻ 1932. Wykonawcą był Krakowski Zakład Witraży, a projekt należał do Adama Ciompy, który wyraźnie w kompozycji i estetyce nawiązał do sztuki młodopolskiej. Jak już wspomniano kolorystyka wnętrza jest dosyć monochromatyczna, zawężona niemal wyłącznie do bieli. Trzeba jednak wskazać na dyskretne złocenia zastosowane do motywów ornamentalnych oraz błękity, stanowiące tło motywu słonecznikowego w kasetonach. Inicjatorem wprowadzenia tych subtelnych akcentów kolorystycznych w latach siedemdziesiątych był Ignacy Płazak, konserwator i ówczesny dyrektor zamku w Pszczynie.

KOŚCIÓŁ POD WEZWANIEM ZNALEZIENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Kościół o konstrukcji żelbetowej wybudowany w 1983 roku. Drewniana słupkowa wieża pochodzi z XVII wieku z kościoła w Połomii koło Jastrzębia Zdroju. Drewniany kościółek został zaliczony do obiektów leżących na Szlaku Architektury Drewnianej. Wieża kryta jest gontem, zakończona izbicą zwieńczoną hełmem piramidalnym.Ciekawostką jest że do świątyni wchodzi się od strony ołtarza.

MUZEUM BESKIDZKIE IM. ANDRZEJA PODŻORSKIEGO

Muzeum im. Andrzeja Podżorskiego mieści się w samym centrum Wisły. Siedzibą muzeum jest budynek dawnej karczmy z 1794 roku. W ekspozycji stałej można obejrzeć stałą wystawę dotyczącą historii regionu, przedstawiającą m.in. wnętrze tradycyjnej izby góralskiej, zabytkowe sprzęty domowe oraz podstawowe działy kultury materialnej górali śląskich jak: pasterstwo, tkactwo, obróbka drewna, narzędzia rolnicze, oraz tradycyjne, góralskie stroje. Od 1974 roku prezentowane także wystawy czasowe. Specyfikę miejsca określają jednak bardziej wystawy o tematyce folklorystycznej. Jest prawdziwą skarbnicą dorobku twórczego regionu. W ekspozycji stałej są podstawowe działy kultury materialnej górali śląskich jak: pasterstwo, tkactwo, obróbka drewna, narzędzia rolnicze. Zobaczyć można osobliwości męskiego i kobiecego stroju ludowego oraz najpiękniejsze przykłady sztuki ludowej. Atrakcyjne dla turysty jest wnętrze dawnej kurnej chaty. Ekspozycję uzupełniają wystawy czasowe o różnorodnej tematyce. Muzeum posiada bogatą kolekcję malarstwa profesjonalnego: Czesława Kuryatto, Ludwika Konarzewskiego, Jana Wałacha, Pawła Stellera oraz starodruki, archiwalia i cenny zbiór starej fotografii. Muzeum Beskidzkie w Wiśle, będące od początku istnienia oddziałem Muzeum w Cieszynie, otwarte zostało  16 sierpnia 1964 r. w czasie I Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Wiśle. Swoją  działalnością obejmuje Istebną, Jaworzynkę, Koniaków, Wisłę i Brenną,  tj. miejscowości  należące do grupy etnograficznej górali śląskich. Jego założycielem był Andrzej Podżorski.

GALERIA U NIEDŹWIEDZIA

W drewnianej chałupie z 1891 roku, będącej niegdyś siedzibą szkoły, mieści się obecnie Stowarzyszenie "Grupa Twórców Wiślanie" oraz Galeria "U Niedźwiedzia". Można w niej zobaczyć twórczość wiślańskich artystów. Na wystawie stałej w galerii można podziwiać twórczość wiślańskich artystów m.in. malarstwo na szkle, malarstwo olejne, grafikę, rzeźbę, płaskorzeźbę, gobeliny, poezję i wiele innych. Większą część prezentowanych prac i pamiątek można zakupić. Galeria cieszy się dużym powodzeniem u turystów, o czym świadczą wpisy do księgi pamiątkowej. Galeria Stowarzyszenia „Grupa Twórców Wiślanie” działająca w Wiśle w budynku „U Niedźwiedzia”, stanowi część Enklawy Starego Budownictwa. Można w niej zobaczyć twórczość wiślańskich artystów. Większą część prezentowanych prac i pamiątek można zakupić. Galeria cieszy się dużym powodzeniem u turystów, o czym świadczą wpisy do księgi pamiątkowej. Wyroby twórców cieszą oko zwiedzających którzy zachwycają się różnorodnością i niepowtarzalnością pomysłowych prac.

MUZEUM NARCIARSTWA

Muzeum znajduje się w obiekcie „Zimowit”. W muzeum znajdują się bardzo cenne eksponaty związane z uprawianiem narciarstwa na terenie Beskidów. Kolekcja liczy ponad 80 eksponatów m.in. kolekcję starych nart z końca XIX w. i z lat 30-tych XX w. Wśród zgromadzonych eksponatów znajdują się także „karple” czyli rakiety do chodzenia po śniegu oraz narty Adama Małysza, na których zdobył Mistrzostwo Polski. W ośrodku można obejrzeć także sporą kolekcję sprzętu etnograficznego oraz fotografie związane z historią narciarstwa, a to wszystko za darmo! Muzeum znajduje się w obiekcie „Zimowit”. Zawiera bogatą kolekcję sprzętu narciarskiego, kolekcję starych nart (wśród nich narty z końca XIXw. i z lat 30-tych XXw.). Wśród zgromadzonych eksponatów znajdują się m.in. narty Adama Małysza, na których zdobył Mistrzostwo Polski. Do ciekawszych można również zaliczyć „karple” czyli rakiety do chodzenia po śniegu. Kolekcja liczy ponad 80 eksponatów.

MUZEUM SPADOCHRONIARSTWA

Muzeum mieści się w Willi Agawa. Eksponaty pochodzą z dwudziestolecia międzywojennego. Ekspozycja muzeum przedstawia historię polskiego spadochroniarstwa i działań specjalnych od czasów II RP, bo z tych czasów pochodzą pierwsze unikatowe eksponaty. Znajdują się tu również oryginalne pamiątki po gen. bryg. Stanisławie Sosabowskim przekazane przez mieszkającego w Portugalii jego wnuka p. Stanisława Sosabowskiego III.  Muzeum posiada bogatą kolekcję m.in. mundury, wyposażenie, dokumenty, kolekcję orłów, odznaki rozpoznawcze i pamiątkowe a także spora ilość zdjęć z czasów II wojny światowej. Ekspozycja mundurów pokazuje te najstarsze, zapomniane i dla wielu ludzi zwłaszcza z młodszego pokolenia zupełnie nie przypominające noszonych kiedykolwiek przez Wojsko Polskie. Są też powszechnie noszone, w tym najnowsze wzory używane w Iraku, czy Afganistanie. W muzeum możemy znaleźć wszystko, co ze spadochroniarstwem ma jakikolwiek związek.

ZAMECZEK MYŚLIWSKI

Zameczek myśliwski Habsburgów wybudowano na polanie Przysłop, u stóp Baraniej Góry, jako pałacyk myśliwski dla arcyksięcia Fryderyka Habsburga. Ze względu jednak na brak dostatecznej ilości miejsc dla magnatów austriackich, w latach 1897-98 wybudowano piętrowy, drewniany dom zwany „zameczkiem myśliwskim".W 1985 roku został przeniesiony do centrum Wisły na ul. Lipową w pobliżu dworca autobusowego PKS. W budynku obecnie mieści Oddział PTTK, Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego i kawiarenka „Inna Epoka". Zameczek nie jest przeznaczony do zwiedzania, ale warto obejrzeć go z zewnątrz. Pierwotnie wybudowany na Przysłopiu pod Baranią Górą jako pałacyk myśliwski dla arcyksięcia Fryderyka Habsburga. Pełnił również funkcję schroniska turystycznego aż do roku 1986, kiedy to został przeniesiony do centrum Wisły. Obecnie znajduje się w nim wiślański oddział PTTK. Wybudowany był w stylu alpejskim z jego typowymi cechami tj. na planie kwadratu, z drewnianymi ścianami zbudowanymi z bali jako budynek piętrowy. W obrębie pierwszego piętra znajduje się charakterystyczna galeria otaczająca budynek z czterech stron. We wnętrzu zachowany jest pierwotny układ pomieszczeń. Na terenie Wisły stanowi jeden z punktów szlaku architektury drewnianej. W Zameczku Myśliwskim Habsburgów w centrum Wisły (siedziba PTTK) można oglądać niezwykle interesującą wystawę „Głuszec w Lasach Beskidu Śląskiego”. Organizatorem ekspozycji są Nadleśnictwo Wisła i wiślański oddział PTTK. Na wystawie można zobaczyć tablice informacyjne pokazujące krótką historię dynastii Habsburgów, opisujące łowiectwo i polowania na głuszce. Są też na nich przedstawione informacje na temat Zameczku Myśliwskiego na Zadnim Groniu, obecnej Rezydencji Prezydenta RP, oraz polowań prezydenta Ignacego Mościckiego w naszych lasach. Wystawa ma również elementy multimedialne, informacji można szukać w specjalnym infoboxie a także posłuchać dźwięku... tokowania głuszców. Więcej szczegółów nie zdradzamy, po prostu zapraszamy do odwiedzenia wystawy. Niezwykle ciekawą wystawę w Zameczku Myśliwskim Habsburgów można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 16:00 oraz w soboty w godz. 9:00 – 14:00. Karpacki Gazda poleca i zaprasza!

GALERIA "SPORTOWE TROFEA ADAMA MAŁYSZA"

Galeria znajduje się na Oazie. Można w niej podziwiać większość zdobytych przez Adama Małysza trofeów, łącznie z kryształowymi kulami.

FIGURA ADAMA MAŁYSZ Z BIAŁEJ CZEKOLADY

Figura rzeczywistych wymiarów jest dziełem członków Stowarzyszenia Cukierników RP.  Wykonana została w 2001r. z bloku białej czekolady o wadze 330 kg. Wymiary: wysokość 2,5 m, waga 180 kg. W 2007r. figura przeszła gruntowną renowację w trakcie której uzupełniono również czwartą kryształową kulę Mistrza.

BAJECZNA CIUCHCIA

Jedną z atrakcji na terenie Wisły jest Beskidzka ciuchcia, która oferuje przejażdżki na terenie miasta. Istnieje możliwość zamówienia dowolnej trasy. W czasie podróżowania można podziwiać malowniczą Wisłę. ALEJA GWIAZD 26.09.2008 r. na Placu Hoffa  odbyło sie uroczyste otwarcie przez Adama Małysza Alei Gwiazd Sportu. Pierwsza tablica informuje, że aleja jest ukłonem w stronę wybitnych osobowości świata sportu, a drugą tablicę poświęcono najwybitniejszemu, największemu skoczkowi Adamowi Małyszowi.

DWOREK MYŚLIWSKI "KOŃCZAKÓWKA"

Obiekt z 1924r., położony na śródleśnej polanie na zboczu góry Czupel. Stoi na kamiennej podmurówce, jest podpiwniczony, piętrowy z wysokim poddaszem. Dworek jest budowlą drewnianą, o konstrukcji zrębowej ułożonej bez użycia gwoździ. Okna są rzeźbione z ozdobnymi okiennicami. Uwagę zwraca taras, a ponad nim balkony z ozdobną, drewnianą galerią. Zachowało się tutaj wiele cennych antyków, obrazów, grafik i trofeów myśliwskich. W dworku gościli m.in Habsburgowie, Ignacy Mościcki, rodzina Boya Żeleńskiego i Wojciecha Kossaka.

WIADUKT KOLEJOWY W WIŚLE ŁABAJÓW

Wiadukt wybudowany nad potokiem w latach 1931-33 przez biuro inżynierskie Ksawerego Goryanowicza robi wrażenie swoimi rozmiarami. Został wybudowany krótko przed wybuchem drugiej wojny światowej. Betonowy most kolejowy o długość 122m, i wysokość 25m. Budowla posiada siedem przęseł. Spina brzegi Doliny Łabajowa w Beskidzie Śląskim.  Swoistą ciekawostką jest fakt, że przebiegająca górą linia kolejowa kończy się zaledwie kilkaset metrów dalej na stacji kolejowej Wisła Głębce. Jest to też świetne miejsce na zrobienie ciekawych zdjęć. W Wiśle Dziechcince zbudowany został drugi podobny, jednak mniejszy, trójprzęsłowy wiadukt będący częścią tej samej linii kolejowej.

SKOCZNIA NARCIARSKA IM. ADAMA MAŁYSZA W WIŚLE MALINCE

27 września 2008 r., uroczyście otwarto skocznię narciarską w Wiśle Malince, nadając jej imię Adama Małysza. To było wielkie i wspaniałe wydarzenie. Skocznia niewątpliwie jest szansą na dalszy rozwój miasta. Podnosi jego atrakcyjność i przyciąga inwestorów. Jest też symbolem podziękowania dla Adama Małysza. Aby uhonorować jego zasługi dla miasta i Polski postanowiono nadać skoczni jego imię.

PARK ROZRYWKI DZIKI ZACHÓD

Bardzo fajną propozycją dla dzieci i młodzieży jest nowo otwarty park „Dziki Zachód”. Jest to miejsce gdzie szczęśliwi czasu nie liczą a dookoła biegają konie. Atrakcje jakie oferuje park to: pokazy kowbojskie z udziałem koni, kulig konny :zimowy lub letni, mini ZOO-bezpośredni kontakt ze zwierzętami, strzelanie z łuku, przejażdżka na koniu lub kucyku, taniec indiański, dzika micha-ciepły posiłek, place zabaw-konkursy z nagrodami, quady.

ZBIORNIK NA JEZIORZE CZERNIAŃSKIM W WIŚLE CZARNE

Zbudowany w latach 1968 – 1973 jako zbiornik wody pitnej. Łączy wody potoków Białej i Czarnej Wisełki.  Wymiary: pojemność 4.941.000 m3, wysokość tamy 30 m, długość 280 m. Tama oprócz swoich funkcji użytkowych, stanowi również atrakcję turystyczną jako deptak spacerowy.

ZAMEK PREZYDENTA RP

Zamek Prezydenta RP została zbudowana w latach 1929 - 1930r. na Zadnim Groniu, w miejscu spalonego drewnianego zameczku myśliwskiego Habsburgów z początków XX wieku.. Rezydencję zaprojektował znany architekt i konserwator Adolf Szyszko-Bohusz. Obiekt ten był darem ludu śląskiego dla głowy państwa. W czasie II wojny światowej obiekt pełnił funkcję rezydencji wypoczynkowej dla dostojników III Rzeszy. Po wojnie należał do Rady Ministrów, a w latach późniejszych do górników. W 1994 roku wpisany został do rejestru zabytków. W 2002 roku wrócił pod opiekę Prezydenta RP. Z inicjatywy Aleksandra Kwaśniewskiego rozpoczęto jego kompleksową renowację.W skład zamku wchodzi: Zamek Dolny, funkcjonujący od początku jako budynek gospodarczy oraz drewniana kaplica p.w. św. Jadwigi Śląskiej, która powstała przed budową rezydencji, w 1909 roku. i jest pozostałością po dawnym zameczku należącym do Habsburgów. Zamek Dolny wraz z restauracją "Gajówka" przeznaczony jest dla gości hotelowych. Warunki pobytowe idealne dla tych co chcę wypocząć i pochodzić po górach. Rezydencję Prezydenta RP Zamek w Wiśle - Czarnym na stoku Zadniego Gronia, budowano w latach 1929 – 1931. Autorem projektu był wybitny architekt i konserwator Adolf Szyszko – Bohusz. Obiekt powstał jako dar ludu śląskiego dla głowy państwa. W skład Zamku, oprócz właściwej rezydencji, wchodzi również Zamek Dolny, funkcjonujący od początku jako budynek gospodarczy oraz drewniana kaplica p.w. św. Jadwigi Śląskiej, która powstała przed budową rezydencji, w 1909 roku. Powyżej Zamku znajduje się drewniana kaplica p. w. św. Jadwigi Śląskiej z 1909 roku. Została zbudowana z inicjatywy arcyksięcia Fryderyka Habsburga, niedaleko drewnianego zameczku myśliwskiego (niezachowany). Do jej wzniesienia użyto gotowych drewnianych elementów sprowadzonych z Przyszkowic koło Rybnika. Na przełomie 1930 i 1931 roku zaistniały warunki do przekazania Zamku przez Śląską Radę Wojewódzką Skarbowi Państwa do dyspozycji Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP. Uchwałą Prezydium Rady Ministrów z dnia 30.grudnia 1930 r. nadano Zamkowi wybudowanemu w Wiśle przez Skarb Śląski na obszarze byłej Komory Cieszyńskiej charakter gmachu reprezentacyjnego i przekazano go do użytku Prezydenta RP i jego nastepców.  W latach trzydziestych XX wieku Zamek Prezydenta RP, jako gmach reprezentacyjny przeznaczony dla najwyższych władz państwa, wszedł w rejestr takich obiektów jak m.in. Wawel w Krakowie, Zamek i Łazienki Królewskie w warszawie, pałacyk myśliwski w Spale, pałac w Białowieży czy zamek w Poznaniu. Prezydent Ignacy Mościcki po raz pierwszy przyjechał do Zamku 21 stycznia 1931 roku. Od tej pory bywał w nim regularnie, przynajmniej dwa razy do roku. Chętnie uczestniczył w wydarzeniach, które miały wówczas miejsce w Wiśle i Beskidach. Prezydent Aleksander Kwaśniewski podjął inicjatywę przywrócenia historycznej funkcji Zespołu Zabytkowego Zamek Prezydenta RP dzięki czemu spełnia obecnie oficjalnie funkcję rezydencji głowy Państwa. Dolny Zamek funkcjonuje obecnie jako hotel i restauracja. Wejście do kaplicy możliwe jest tylko na msze i nabożeństwa w wyznaczonych dniach tj. niedziele i dni świąteczne. Kaplica stanowi jeden z punktów Szlaku Architektury Drewnianej.

CHATA KOCYANA

Drewniana chałupa z 1930 roku, przeniesiona z Wisły Czarnego z Osiedla Borowina na Nową Osadę gdzie została zrekonstruowana. Są tutaj szkolne akcesoria w postaci kałamarzy z piórami gęsimi do pisania, piórnika drewnianego z zasuwaną klapką, liczydła i tabliczki do odrabiania lekcji. W pierwszej izbie znajduje się ekspozycja rzeźb Jana Kocyana - dawne naczynia, żelazne garnki, formy na masło, drewniane łyżki, cedzaki. W sienie przelotowej znajdują się dawne narzędzia bednarskie, kołodziejskie i stolarskie. Sala wystawowa przedstawia współczesny stan twórczości ludowej Beskidu Śląskiego. Swe prace wystawiają tu rzeźbiarze, malarze, hafciarki, koronkarki. Izba Pracy Twórczej Jana Kocyana posiada ciekawe współczesne malarstwo na szkle a także kolekcje uli, które są obite na stary sposób korą. Pełni ważną i istotną funkcję popularyzowania wiślańskiej tradycji. Do niewątpliwych osobliwości etnograficznych Beskidu Śląskiego należy otwarta w 1987 roku Izba Pracy Twórczej Jana Kocyana. Mieści się ona w drewnianej chałupie z 1930 roku przeniesionej z Wisły Czarnego z Osiedla Borowina na Nową Osadę, gdzie została zrekonstruowana. Dwuwnętrzny układ tworzą dwie izby połączone przelotową sienią na przestrzał. W pierwszej izbie większej urządzona została ekspozycja rzeźb Jana Kocyana oraz dawne naczynia, żelazne garnki, formy na masło, drewniane łyżki, cedzaki. W przelotowej sieni oko cieszą dawne narzędzia bednarskie, kołodziejskie i stolarskie. Drugie pomieszczenie pełni funkcje sali wystawowej dokumentując współczesny stan twórczości ludowej, amatorskiej i profesjonalnej Beskidu Śląskiego. Wystawiają tu swoje prace rzeźbiarze, malarze, hafciarki, koronkarki. Zgromadzono tu także ciekawe współczesne malarstwo na szkle. Ekspozycja uzupełniona jest pracami twórców ludowych z terenu Zaolzia. Założyciel Izby Pracy Twórczej Jan Kocyan jest uznanym twórcą ludowym na terenie Beskidu Śląskiego. W zadbanym otoczeniu wśród kwiatów i ziół Jan Kocyan odtworzył dawna pasiekę pszczelarską. Ule zostały obite tradycyjnym sposobem przy użyciu kory.  Stanowią one kolejną ozdobę tego otoczenia. Izba Pracy Twórczej to nie tylko wiernie odtworzona i uratowana jedna z niewielu brył architektury drewnianej Wisły. Stanowi ona harmonijne połączenie przeszłości z warsztatem współczesnego twórcy ludowego. Pełni ważną i istotną funkcję popularyzowania wiślańskiej tradycji.

IZBA LEŚNA NA PRZYSŁOPIU

Najstarszy drewniany budynek na terenie Wisły  (1863 r.). Leśniczówkę wybudowano na polanie jako miejsce noclegowe dla myśliwych polujących na głuszce. Izba posiada okazy roślin i zwierząt z tutejszych lasów, trofea łowieckie, dawne narzędzia leśne, a także przedmioty związane z turystyką i bezpieczeństwem w górach.

MUZEUM TURYSTYKI PTTK

Znajduje się w małym drewnianym budyneczku z 1951r. Otwarte zostało w 1994 roku dzięki staraniom osób z Sekcji Baraniogórskiej  KTG PTTK. Zbiory dokumentują historię rozwoju turystyki na tym obszarze. Uzupełniają je eksponaty etnograficzne. Mały drewniany budynek znajduje się na Polanie Przysłop. Muzeum posiada bogaty zbiór pamiątek i dokumentów związanych z turystyką górską m.in. gabloty z wydawnictwami turystycznymi, księgi pamiątkowe schronisk, zdjęcia i pamiątki związane z budowa wierzy widokowej na Baraniej Górze, kącik folklorystyczny, proporczyki turystyczne z rajdów, zlotów, zjazdów. Uzupełniają je eksponaty etnograficzne. Eksponaty dokumentują historię rozwoju turystyki w Beskidzie Śląskim.

KOLEJ KRZESEŁKOWA NA CIEŃKÓW NIŻNI 

Kolej krzesełkowa na Cieńków Niżni  /720m n.p.m./ czynna w okresie: maj – październik w godz.  9:00 – 17:00. Z grzbietu Cieńkowa roztacza się piękna panorama Beskidu Śląskiego. Wyjazd koleją umożliwia kontynuację wędrówki szlakami turystycznymi, rowerowymi i spacerowymi – 15 min. do górnej części skoczni im. A. Małysza.

PĘTLA CIEŃKOWSKA

Wyjeżdżamy koleją linową "Cieńków" na Cieńków Niżni. Po wyjściu z peronu górnego skręcamy w prawo na wygodną ścieżkę prowadzącą grzbietem Cieńkowa. Po przejściu ok. 1300 m po prawej stronie pojawi się widok na skocznię narciarską im. Adama Małysza. Skręcamy w prawo i na podstawie dodatkowego biletu zakupionego wcześniej w kasie kolei linowej „Cieńków” wchodzimy na teren skoczni. W wieży startowej znajduje się kawiarenka „K-120” i punkt sprzedaży pamiątek. Rozciąga się z tego miejsca imponujący widok na rozbieg i zeskok skoczni. Zjeżdżamy kolejką linową i zwiedzamy dolną część skoczni im. A.Małysza. Z parkingu przy skoczni kierujemy się w prawo. Po obejściu zabudowań wchodzimy na ścieżkę prowadzącą brzegiem potoku Malinka. Jest to malownicza ścieżka pieszo-rowerowa w górę potoku. Po ok. 1000 m dochodzimy do parkingu przy dolnej stacji kolei linowej „Cieńków”, skąd rozpoczynaliśmy wędrówkę.

WIEŻA WIDOKOWA NA BARANIEJ GÓRZE

Wieża widokowa na najwyższym szczycie polskiej części Śląska Cieszyńskiego. Można z niej podziwiać krajobraz Beskidu Śląskiego. Przy dobrej widoczności można z niej zobaczyć Tatry. Wysokość wieży: 15,25 m. Może na niej przebywać jednorazowo20 osób. Jej właścicielem jest Górnośląski Oddział PTTK w Katowicach. Wyposażona jest w instalację odgromową – nie zwalnia to jednak turystów z zakazu przebywania na niej podczas burzy. KASKADY RODŁA To najpiękniejszy zespół naturalnych progów wodnych na terenie Beskidów. Nazwę Kaskady Rodła otrzymały z inicjatywy ówczesnego przewodniczącego Towarzystwa Miłośników Wisły p. Jana Kropa 19 września 1987r. w 65 rocznicę powstania Związku Polaków w Niemczech. Była to organizacja utworzona przez ludność polską walczącą o zapewnienie Polakom praw mniejszości narodowej. Nie mogli oni posługiwać się znakiem godła polskiego, w związku z czym w 1933r. wprowadzili symbol rodła w stylizowanej formie odtwarzający bieg Wisły (z zaznaczeniem Krakowa) jako symbol łączności z macierzą oraz zjednoczenia ziem polskich. Autorem znaku była Janina Kłopocka z Olesna, natomiast nazwę wymyślił Edmund Omańczyk z Opola, który z 15 Polakami spod znaku Rodła uczestniczył w uroczystości 65-lecia ZPwN zorganizowanych w Wiśle przez Towarzystwo Miłośników Wisły, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Opolskie Towarzystwo Kulturalno – Oświatowe, PTTK o/Wisła. Wysokość wodospadów na Białej Wisełce waha się od 0,5 – 5 m. Nachylenie koryta jest tu duże i wynosi od 8 do 10%. Dolne progi znajdują się w warstwach istebniańskich. Można tu zobaczyć pięknie wyżłobione kotły erozyjne, czyli przegłębienia skalnego koryta rzeki u podnóża wodospadów. Zbocza jarów obok wodospadów porastają pomnikowe świerki i jodły w wieku ok. 170 lat. Pod nimi są piękne odnowienia naturalne świerka, jodły i buka.

JASKINIA SALMOPOLSKA

Położona jest na zachodnich stokach pod Przełęczą Salmopolska od strony Wisły, zaledwie kilkanaście metrów poniżej grzbietu, po prawej stronie grzbietu.Odnaleziona została 12 października 1969r. przez J.Choińskiego i Z. Ładygina. Obiekt ten jest niezwykle trudny do zwiedzania przez osoby postronne, nie posiadające wystarczającej wiedzy, umiejętności i wyposażenia. Główny ciąg jaskini tworzy kilka większych sal o charakterze zawaliskowym, przedzielonych wąskimi szczelinowatymi korytarzami. W czasie opadów i wiosennych roztopów można w niej obserwować intensywny, okresowy przepływ wody.


Wszystkie usługi i bilety wstępów do zwiedzanych obiektów na zapytanie z indywidualna kalkulacją!

 

Skorzystanie z usługi przewodnickiej i zarezerwowanie odpowiednich atrakcji wymaga wcześniejszej rezerwacji, której można dokonać w Żywieckim Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego pod nr tel./fax 033 475 96 52 lub 609 789 879 lub pisząc maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zapraszamy w Beskidy z Karpackim Gazdą!


Zarezerwuj Karpackiego Gazdę
joomla template 1.6